zaterdag 9 februari 2008

De Speelplaats: CV Josje Fermont

Curriculum Vitae Josje Fermont

Persoonlijke gegevens:

Naam: Maria Josepha Anna Theresia Fermont-Rohde
Geboren: Rotterdam, 1 maart 1948
Adres: Grijzegrubben 94, 6361 GN Nuth
Telefoon: 045-5244754
Mobiel 06-23926863
Email: Despeelplaats@home.nl

Registratie

De Speelplaats is opgenomen in het Register van Vak Therapeuten.
De Speelplaats is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
En lid van het Nederlandse Verbond voor Psychologen Psychotherapeuten en Agogen (NVPA).

Opleiding:

1966: Eindexamen gymnasium alfa, Sint Maartenscollege te Groningen
1967-1971: Akademie voor expressie door woord en gebaar te Utrecht
1979-1983: Stichting bewegingsexpressie- en therapie te Amsterdam

Bijscholing/cursussen:

1975: Workshop Movement with mentally handicapped and retarded children van Veronica Sherborne
1976:
Training gespreksleiding voor de Stichting Kinder en Opvoedings- voorlichting te Arnhem
1986:
Cursus Psychodrama van Ria Linssen te Weert
1992:
Training Goldstein-Riagg te Eindhoven
2000:
Cursus voor het starten van een Praktijk in de creatieve therapie te Nijmegen
2004:
Non-verbale gezinsdiagnostiek , cursus Rino
2005:
Opvang van volwassenen & kinderen na traumatische ervaringen, Cursus Rino
2005: Diagnostiek van kinderen en jeugdigen door vaktherapeuten, cursus Rino
2007:
Gestructureerde Speldiagnostiek , cursus Rino

Ervaring:

1971 - 1977: Projekt Onderwijs en Sociaal Milieu te Rotterdam-docent drama op diverse basischolen, bezocht door kinderen uit de zogenaamde kans- arme milieus
1973 - 1976: Opvoedingsprojekt van de stichting Kinder- en opvoedingsvoorlichting- cursusleidster voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 6 jaar
1978 - 1983: Stichting Humanistisch Opleidings Instituut te Utrecht, docent drama
1981 - 1983: ZMLK-school te Tiel, drama en bewegingstherapeut
1984 - 1986: Clara Feyschool voor moeilijk lerende kinderen, drama- en bewegingstherapeut
1984 - 1997: Coriovallumschool-basisschool voor moeilijk lerende kinderen, docent drama
1985 - 2001: Instituut voor Orthopaedagigisch Onderwijs te Maastricht, drama- en bewegingstherapeut
1984 - 2004: Coriovallumschool voor Praktijkonderwijs, docent drama/sociale vaardigheden en dramatherapeut
1999 - 2006: Fontys Opleiding Speciaal Onderwijs te Sittard en Eindhoven, docent drama
2001 - heden: Zelfstandig gevestigd spel/dramatherapeut in eigen praktijk De Speelplaats

donderdag 7 februari 2008

De Speelplaats: foto's

De Speelplaats biedt legio mogelijkheden voor kinderen
om zich door middel van spel te uiten. Bijgaande foto's
geven een indruk van de praktijkruimte.

dinsdag 5 februari 2008

De Speelplaats: Praktijk voor Spel en Therapie
De Speelplaats – een particuliere praktijk voor spel en therapie - biedt hulp aan jongeren bij emotionele en sociale problemen. Spelenderwijs kunnen ze onder begeleiding van de speltherapeut oefenen en/of verwerken wat spanning geeft in hun dagelijkse doen en laten.

De Speelplaats biedt vele vormen van spel: toneel, dans, muziek en spel met materialen.

Doelgroepen
Kinderen en jongeren vanaf 4 jaar én jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap.


Begeleiding

Josje Fermont is docent drama en sociale vaardigheden en speltherapeut.
In het basis- en speciaal onderwijs werkte ze ruim 30 jaar met kinderen en jongeren met een verstoorde sociaal-emotionele ontwikkeling, als gevolg van aanleg of ervaringen van buitenaf.

Een Voorbeeld
Neem nou Pieter (8 jaar)

Pieter werd woedend als er iets mis ging, wanneer hij fouten maakte in de klas of verloor bij het spel. Hij wilde niet meer naar school en speelde`t liefst in zijn eentje. Steeds meer sloot Pieter zich af van zijn omgeving. Hijzelf en zijn ouders waren ongelukkig met deze situatie. In overleg met ouders en school werd gekozen voor individuele speltherapie.

Zijn onzekerheid uitte zich in een grote behoefte aan controle over alles. Zo wilde hij in het spel eerst alleen maar de baas spelen, zoals treinconducteur. In de therapie werd allereerst ingegaan op deze behoefte.

Na enige tijd durfde Pieter het stuur over te geven en een passagier te worden in dezelfde trein. Hij ontdekte het plezier om verschillende rollen te spelen.

Verliezen en fouten maken betekenden niet meer het einde van een spel, maar de aanloop naar iets nieuws. Hij durfde geleidelijk ook spannende situaties te verkennen en gebeurtenissen te verbeelden waar hij geen raad mee wist. Dit was het begin van zijn herstel.

Spel als Therapie
Voor (jonge) mensen is spel een manier om zichzelf en de wereld om hen heen te onderzoeken en er mee te leren omgaan. Zo ontwikkelen ze zich voortdurend in wisselwerking met hun omgeving. Wanneer ze in hun ontwikkeling dreigen vast te lopen, kan spel als therapie uitkomst bieden.

Door eerst weer plezier te krijgen in eigen kunnen, ontstaat als vanzelf de wens om in het spel te onderzoeken wat spanning veroorzaakt en er mee te leren omgaan.


Samenwerking met ouders/verzorgers
Tijdens het verloop van de behandeling is er regelmatig overleg met ouders/verzorgers. Zij zijn een onmisbare schakel in het proces van behandeling én verandering.

Voor welke problemen?
-gebrek aan zelfvertrouwen
-emotionele problemen
-sociale problemen
-gedragsproblemen
-problemen met verwerken van belastende ervaringen.
-(pervasieve) ontwikkelingsstoornissen

Inlichtingen
De Speelplaats
Praktijk voor Spel en Therapie
Josje Fermont-Rohde
Grijzegrubben 94
6361 GN Nuth

Tel. 045-5244754
E-mail: despeelplaats@home.nl
Zorgverlenernr. : 94006752
Praktijkcode : 9456212

De Speelplaats is opgenomen in het Register van Vak Therapeuten, aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en het Nederlandse Verbond voor Psychologen Psychotherapeuten en Agogen (NVPA).

Kosten en Vergoedingen
Kostenvergoeding is soms mogelijk.Raadpleeg uw verzekeringsmaatschappij, de verwijzende instantie of informeer bij De Speelplaats.